Kan ik ergens mee helpen?

Geen acties en/of laatste hardlooptrends missen?

Disclaimer

DISCLAIMER

Wij stellen het op prijs dat je geïnteresseerd bent in onze diensten en een bezoek brengt aan onze site nonstoprunning.nl.

De informatie op deze website, nonstoprunning.nl, is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Hoewel NonStop Running zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en

daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid

en actualiteit van de geboden informatie. NonStop Running garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken

zal functioneren. NonStop Running wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van

de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN?

Wanneer de site links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites

aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. NonStop Running aanvaardt geen aansprakelijkheid

en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt

verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op

dergelijke websites is door NonStop Running niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

INFORMATIE GEBRUIKEN?

NonStop Running behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op

of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan

informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te

verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NonStop Running of de toestemming van de

rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

 

WIJZIGINGEN?

NonStop Running behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de

tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling

periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, uit hoofde van of in verband

met, deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | Disclaimer
NonStop Running © 2021

Contact Us

Onze locatie

Bevrijderslaantje 1
7551 KV Hengelo
KVK: 08155235
BTW-nr: NL8174.97.742B01

074-2500728

Maandag: gesloten
Dinsdag: 10.00-18.00 uur
Woensdag: 10.00-18.00 uur
Donderdag: 10.00-18.00 uur
Vrijdag: 10.00-18.00 uur
Zaterdag: 9.30-17.00 uur
Zondag: zijn wij hardlopen!